Студ

Помощь

Танатологія як дисциплина про смерть Любов: гармонізація відносин чоловічого та жіночого

Танатоло?гія (від дав.-гр. ??????? — смерть и дав.-гр. ????? — вчення) є розділом теоретичної і практичної медицини, що вивчає стан організму в кінцевій стадії патологічного процесу, динаміку і механізми вмирання, безпосередні причини смерті, клінічні, біохімічні і морфологічні прояви поступового припинення життєдіяльності організму. Термін «танатологія» в використання медичною і біологічною науками був введений з пропозиції І.І.Мечникова. При витоках танатології стояли видатні учені М.Ф.Л.Биша, Клод Бернар, Р.Вірхов, І.І.Мечников та інші, що поклали початок вивченню смерті як закономірного завершення життя.